Drodzy Klienci,

Przed zakupem i montażem naszych klatek i bramek, prosimy o dokładne upewnienie się, że wybrany produkt spełnia wszystkie Państwa oczekiwania oraz potrzeby.

Nasze klatki i bramki projektowane i wysyłane są z najwyższą starannością, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort Państwa zwierząt.

Zgodnie z przepisami prawa, każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Zwracamy jednak uwagę, że produkt, który został zmontowany i używany, może nie być już w stanie „fabrycznie nowym”.

W takim przypadku, zgodnie z obowiązującym prawem, jesteśmy uprawnieni do obniżenia wartości zwrotnej produktu, odzwierciedlającego stopień jego zużycia oraz ewentualnych uszkodzeń.

Prosimy o przemyślane zakupy, aby uniknąć konieczności zwrotu złożonego już produktu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla obu stron.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości przed zakupem, nasz zespół wsparcia klienta jest do Państwa dyspozycji, aby pomóc wybrać idealny produkt dla Państwa potrzeb.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych zakupów.

I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW OFEROWANYCH W SKLEPIE SAFEDOG.EU

1. Sprzedawca zapewnia dostawę produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych.

2. Okres gwarancji dla produktów MIM CONSTRUCTION AB dystrybuowanych przez Sprzedawcę wynosi 12 miesięcy od daty otrzymania produktu przez klienta.

3. Gwarancja dotyczy jedynie wad fabrycznych powstałych z winy producenta w procesie produkcji i nie obejmuje naprawy lub wymiany jakichkolwiek defektów powstałych na skutek:

a. ogólnych zniszczeń użytkowych tj. zużycia,

b. modyfikacji,

c. użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem,

d. usterek mechanicznych wynikających z powyższych,

e. uszkodzeń powstałych wskutek upadku lub uderzeń bądź kolizji,

f. wielokrotnego składania i rozkładania, w tym na części,

g. korozji i działania warunków atmosferycznych.

4. Produkty firmy MIM CONSTRUCTION AB przeznaczone są do użytku wewnętrznego tj. przewożenia w samochodzie lub przechowania w pomieszczeniu suchym o dobrej wentylacji.

6. Klatki VARIOCAGE oraz CARE2 przeznaczone są do przewozu maksymalnie dwóch zwierząt jednocześnie i tylko wtedy ich funkcjonalność oraz efektywność będzie zachowana.

7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub mailowo na adres BOK lub sklep@safedog.eu.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

9. Produkty odsyłane w ramach reklamacji należy wysłać na adres Biura Obsługi Klienta PTRIZ Sp. z o.o., al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk.

II. PRAWO DO ZWROTU W PRZYPADKU PRODUKTU ŹLE DOBRANEGO

1. Proces doboru naszych produktów pozwala klientom na bezpieczny zakup. Jeśli jednak zdarzy się, że otrzymasz produkt źle dopasowany z naszej winy, przysługuje Ci wtedy bezpłatna wymiana lub zwrot wpłaconych środków.

2. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór dokonany przez Ciebie w związku z:

a. błędną weryfikacją wymiarów przestrzeni bagażowej swojego auta,

b. podaniem nieprawidłowych informacji dotyczących modelu, rocznika lub innych istotnych elementów samochodu, które mogą mieć wpływ na kompatybilność wybranego produktu z autem,

c. podaniem nieprawidłowych informacji dotyczących posiadanego zwierzęcia lub zwierząt,

d. celowym lub nieumyślnym wprowadzeniem Sklepu i jego pracowników w błąd,

i w związku z powyższym, zastrzegamy prawo do nieprzyjmowania reklamacji lub wymiany produktów zgodnych z umową, a zakupionych w wyniku powyższych błędów, a także pomimo naszych wyraźnych przeciwwskazań i informacji na temat ryzyka niedopasowania.

III. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu z ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy lub mailowo na adres pytania@safedog.eu.

4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji lub bezpośrednio na rachunek Konsumenta.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

h. W przypadku zakupu produktów w relacji B2B, nie podlegają one zwrotom w terminie 14 dni od ich otrzymania.

i. Więcej informacji https://konsument.gov.pl/zakupy-przez-internet-odstapienie-od-umowy/

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).