I. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE

Administratorem danych jest właściciel sklepu internetowego SAFEDOG.EU, Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o. zwana dalej PTRIZ Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, pytania@safedog.eu.

II. KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez PTRIZ Sp. z o.o., prosimy kierować do naszego Biura Obsługi na adres pytania@safedog.eu.

III. CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PTRIZ Sp. z o.o. przetwarza udostępnione dane osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących własne działalności gospodarcze lub zawodowe oraz osób fizycznych, reprezentujących osoby prawne lub jednostki administracyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie, jako Klienci, aby umożliwić im korzystanie z funkcji sklepu, w tym kontakt z pracownikami, rozwiązywać ewentualne problemy techniczne, wykonywać obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz umożliwić płatności on-line za zamawiane towary i ich dostawę w ramach realizowanych w sklepie umów sprzedaży.

CEL: Zawarcie i realizacja umów sprzedaży produktów do transportu zwierząt w ramach umów zawieranych na odległość.

ZAKRES: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, nr telefonu, adres e-mail.

PODSTAWA: art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

CEL: Świadczenie usług nadawczych (kurier DPD, kurier Inpost S.A., kurier DHL Express Sp. z o.o. oraz umożliwienie płatności elektronicznych (PayU)

ZAKRES: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy, nr telefonu, adres e-mail.

PODSTAWA: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

CEL: Działania marketingowe, biuletyny informacyjne, remarketing

ZAKRES: adres e-mail, dane analityczne (Google Ads).

PODSTAWA: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

CEL: Ochrona danych użytkowników i bezpieczeństwo sklepu SAFEDOG.EU

ZAKRES: Dane logowania, dane IP, dane analityczne (Google Analytics)

PODSTAWA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dbając o bezpieczeństwo Klientów SAFEDOG.EU powierzone nam dane mogą być, za ich zgodą, przekazywane w ramach realizacji umowy tylko do partnerskiego podmiotu świadczącego usługi dla Sklepu (zgodnie z ust. 10). Takimi podmiotami są np. PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, świadczący usługi płatnicze oraz m.in. Inpost S.A., ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa (www.inpost.pl)DHL Express Poland Sp. z o.o.  ul. Wirażowa 37 02-158 Warszawa (ww.dhl.com.pl) świadczące usługi kurierskie.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) Dane osobowe klientów sklepu SAFEDOG.EU przetwarzane są na podstawie ich zgody, w ramach świadczonych usług. W przypadku wycofania tej zgody, bez względu na powód, dane przestają być przetwarzane i są usuwane z naszego systemu. Z uwagi na charakter świadczonych usług, dane te pozostają w naszym systemie do momentu otrzymania przez administratora wniosku o ich usunięcie. 

2) W niektórych sytuacjach powierzone nam dane mogą być przetwarzane dłużej tj. gdy są niezbędne do dochodzenia roszczeń przez administratora, stanowiąc dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do momentu, w którym przestaną być one przydatne w postępowaniu lub do czasu zakończenia wszelkich czynności z tym związanych.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane przetwarzane są przez administratora, ma prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,;

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego;

• wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza obowiązujące przepisy ochrony danych.

VII. MOŻLIWOŚĆ WYBORU W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Podanie danych osobowych podczas rejestracji konta w sklepie SAFEDOG.EU lub/oraz składaniu zamówienia ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie ich uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży i w konsekwencji zakup towaru w sklepie SAFEDOG.EU.

VIII. USUNIĘCIE, DOSTĘP I PRZENIESIENIE DANYCH

1) Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., każdej osobie, której dane przetwarzane są przez PTRIZ Sp. z o.o., przysługuje m.in. prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie (usunięcie danych), jak i prawo do ich przeniesienia.

USUNIĘCIE DANYCH: Złożenie  wniosku o usunięcie danych w sklepie SAFEDOG.EU odbywa się za pośrednictwem kontaktu mailowego na pytania@safedog.eu

DOSTĘP DO DANYCH: Klienci, którzy zarejestrowali się i utworzyli konto w SAFEDOG.EU mają dostęp do swoich danych oraz ich edycji po zalogowaniu się. 

PRZENIESIENIE DANYCH: Wnioski o przeniesienie danych przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, listownie na adres Biura Obsługi Klienta.

2) Informujemy, iż wnioski składane listownie, podlegają weryfikacji.

3) Wniosek pisemny o przeniesienie danych musi zawierać imię i nazwisko osoby, której dane są przetwarzane, adres, telefon, czytelny podpis oraz wyraźną prośbę o eksport danych, jak i ich zwrotne odesłanie lub wyraźną prośbę o przesłanie ich innemu administratorowi i w takim wypadku, dane oraz jego adres.

4) Zwracamy uwagę, iż dane osobowe mogą być przekazane do innego administratora tylko, jeśli jest to technicznie możliwe (art. 20 ust. 1 RODO). Przepis ten ma zastosowanie również w sytuacji, gdy administrator nie wyrazi zgody na otrzymanie danych, których właścicielem jest osoba chcąca je przenieść. PTRIZ Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za odmowę przyjęcia przez innego administratora, przenoszonych danych i to z jakichkolwiek przyczyn. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia danych, przenoszonych od innego administratora.

IX. MECHANIZM PLIKÓW COOKIES

1) PTRIZ Sp. z o.o. zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2) Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta SAFEDOG.EU. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu i zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3) Administrator serwisu, jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4) Administrator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę oraz przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników.

5) Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony, możliwości logowania do serwisu, utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

6) Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) ­ sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

7) Klient może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

8) Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony serwisu.

9) Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) nie będą udostępniane jego partnerom.

10) Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są na stronach ich producentów.

X. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 - Podmioty świadczące dla nas usługi hostingowe;

 - Dostawcy platformy płatniczej;

 - Dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur;

 - Biuro rachunkowe;

- Podmioty dostarczające nam narzędzia wykorzystywane w celach marketingowych;

 - Podmioty dostarczające nam narzędzia wykorzystywane w celach analitycznych;

 - Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;

 - Dostawcy usług internetowych;

- Dostawcy oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami;

 - Poczta Polska lub firmy kurierskie w przypadku korespondencji drogą tradycyjną.